Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Nygaard Untamed.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Nygaard Untamed, Broagervej 31, 7500 Holstebro. Telefon 60639672. Mail: nina@nygaard-untamed.dk. CVR: 28 04 64 64.

Når du benytter siden www.nygaard-untamed og de services, produkter og ydelser, der bliver udbudt derigennem, samtykker du automatisk til følgende:

Copyrightet indhold
Alt indhold (inkl. billeder) delt på nygaard-untamed.dk tilhører Nina Nygaard og er copyrightet, medmindre der er tale om indhold fra en tredjepart.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusiv moms.

Betalingsbetingelser vedrørende online & fysiske forløb, kurser samt sessioner, services og andre ydelser
1:1 forløb, online forløb, kurser, fysiske forløb, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding og køb af forløb, produkter, kurser,  ydelser og aftale om opstart er endelige og kan ikke refunderes. Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse på forløbet / i samarbejdet og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke. Rate-betalingerne der ikke betales til tiden vil resultere i rykkere med renter. Betales disse ikke sendes sagen til inddrivelse i seperat regi via inkasso, hvoraf de yderligere omkostninger afholdes af dig.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet i samarbejdsaftalen og aftalt ved hver produkt eller service. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Nina Nygaard, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældende produkt inkl. de apps og værktøjer Nina Nygaard refererer til, inden du bekræfter aftale og køb.

Al handel og interageren med produkter, forløb og ydelser via Nina Nygaard og nygaard-untamed.dk sker på eget ansvar. Nina Nygaard kan ikke og giver ingen garantier for din evne til at opnå resultater, igennem Nina Nygaard´s strategier, metoder og undervisning.

Intet på denne side, nogen af Nina Nygaard´s websteder eller Nina Nygaards indhold er et løfte eller garanti for dine resultater (personligt og økonomisk). Ej heller gives der løfter eller garantier for dine resultater, når Nina Nygaard tilbyder forløb og produkter i samarbejde med andre.
Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater og ved dit køb af ydelser og produkter, har du accepteret, at Nina Nygaard (ej heller Nina Nygaard´s samarbejdspartnere) ikke holdes ansvarlig for dine beslutninger, handlinger eller resultater.

Rettigheder: Nygaard Untamed, alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, ydelser samt online og fysiske forløb.

Ved køb af Nina Nygaard´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Nina Nygaard måtte pådrage sig i relation til sine produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Nina Nygaard skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Nina Nygaard har handlet simpelt uagtsomt.

Kunder er til hver en tid altid 100% ansvarlige for, at opnå de resultater, de har modtaget Nina Nygaaard’s undervisning i. Dette gælder online kurser/forløb, workshops samt 1:1 mentoring.

Fortrydelsesret
Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services samt 50% af projektopstart gældende:  1:1 forløb, online kurser & forløb, andre ydelser samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser
Nina Nygaard har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Nina Nygaard forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Dette website ejes af Nygaard Untamed, CVR: 28 04 64 64. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål
Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data
Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger
Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. fornavn og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder
Jeg har fået dine oplysninger:

Behandlingsgrundlag
Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

Modtagere
Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

Opbevaring
Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af mine produkter og ydelser vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail (afmelding sker nederst i mailen).

Jeg har ved sign-up bokse tydeliggjort, at når man giver mig sin emailadresse, skriver man sig samtidig op til mit nyhedsbrev. Man kan altid afmelde sig i bunden af alle mine nyhedsbreve.

Jeg opbevarer emailadresser i ConvertKit som overholder GDPR’s retningslinjer.

Cookies
En cookie er en lille tekst-fil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i mine cookies, og de kan ikke indeholde virus.

De bruges til data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som jeg bruger til markedsføring via Facebook adds.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Per conubia nostra, per inceptos hime Mauris in erat justom etone. Per conub per inceptos hime naeos.

Our London Shop

9235 Bayberry Drive
Hendersonville, NC 28792

london@email.com​
+51853 458 243